Uvjeti korištenja

1. Definicije i tumačenja

Ugovor - znači, skupno, odredbe ovog 'ugovora', sve posebne odredbe i svaka narudžbenica.

Narudžbenica - Vaš zahtjev za određenim paketom plaćenih usluga, poslan na https://partner.shopmania.hr/plan_select nad kojim potpunu nadležnost ima trenutni ugovor.

Stranka - bilo koji potpisnik ovog ugovora.

Usluga - niz alata i funkcionalnosti koje pruža ShopMania, a koji uključuju module za kupovanje i usopredbu cijena, mrežne usluge, ASP rješenja (npr. online tržišta kupovanja), prijenos izvora podataka, sadržaja itd.

Shopmania.hr (u daljnjem tekstu ShopMania ili stranica) - portal za usporedbu cijena u vlasništvu i pod upravom Shopmania d.o.o..

Uvjeti korištenja – pravila na koja korisnik mora pristati kako bi koristio uslugu, dostupna na https://partner.shopmania.hr/cp.terms. Pravila mogu, također, biti podložna promjenama bez prethodne najave

Kategorija proizvoda - grupiranje sličnih proizvoda koje nudi nekoliko različitih online trgovina, zamjenskih proizvoda i/ili komplementarnih proizvoda.

Usporedivi proizvod - identični proizvod ili proizvod s vrlo sličnih karakteristikama za koji ShopMania prikazuje usporedbu cijene na bazi cijena dostupnih u partnerskim online trgovinama, a pomoću podešenog algoritma koji grupira ponude u skladu s njihovim odgovarjućim kategorijama, imenima, identifikacijskim kodovima itd.

Proizvod trgovca - svi drugi proizvodi prikazani na ShopMania, ne uključujući usporedive proizvode.

Paket usluga - trošak usluga koje naruči kupac koji se sadrži od određene količine sredstava koja se uplaćuju na račun kupca, u formularu dostupnom na https://partner.shopmania.hr/plan_select i koji se može mijenjati bez prethodne najave. Kupac će biti pojedinačno kontaktiran, po potrebi, u vezi bilo kakve promjene u cijenama koja bi mogla utjecati na narudžbu u obradi. Paket usluga kojeg naruči kupac bit će spomenut u narudžbenici dodanoj na fakturu.

Partner - tvrtka koja upravlja online trgovinom i koja koristi uslugu.

Premium Partner - ShopMania partner koji je kupio paket usluga.

Podaci o ponudi - podaci koje su poslale online trgovine kako bi opisale ponuđene proizvode (npr. cijene, slike, opisi)

Podaci o proizvodu - podaci koje je pružila treća strana, a koji se koriste kako bi se obogatili podaci o ponudi trgovine (npr. slike proizvoda, objektivni opisi i liste podataka)

Izvor podataka - prijenos podataka o ponudi i/ili podataka o proizvodu u sirovom obliku. Prijenos uključuje podatke o sparivanju koji omogućuju da ShopMania dalje licencira podatke o proizvodu, kao i podatke uključene u podatke o ponudi i, time, omogući postavljanje optimalne i nepogrešive veze između podataka o ponudi i proizvodu.

Sadržaj trgovca - uključuje sve materijale i podatke koje partner šalje na ShopMania, u bilo kojem obliku, uključujući grafike i slike, tekst, logoe i zaštitne znakove, bili oni u vlasništvu trgovca ili ne.

Podaci za sparivanje - podaci pomoću kojih postojeće informacije mogu nedvosmisleno biti dodijeljene drugima npr. nedvosmisleni kodovi proizvoda i ponude

Oglas - prikaz proizvoda koji pripadaju istoj online trgovini i kojima se upravlja s istog korisničkog računa na ShopMania stranici, u aplikacijama, dodacima, widgetima ili bilo kojim drugim sredstvima i metodama prikaza i prijenosa sadržaja kojim upravlja ShopMania ili njeni partneri, na bazi sparivanja između podataka koje pruža izvor podataka i ShopMania sustav.

Klik prema van / Preusmjeravanje - klik krajnjeg korisnika na ponudu koja ga vodi izravno sa ShopMania stranice, putem poveznice, na stranicu partnera.

CPC - količina novca kojeg oglašivač plaća pretraživačima, stranicama za usproedbu cijena i drugim internetskim izdavačima za klik na njihov oglas koji donese jednu posjetu na njihovu stranicu.

Kategorije sa 'samo CPC' oglasom - kategorije proizvoda koje omogućavaju oglašavanje proizvoda samo u CPC modu.

Premium oglas - posebni oglas za trgovine koje kupe paket usluga koji im omogućava da plate za svoj promet u CPC modu.

CPC licitacija (u daljnjem tekstu licitacija - cijena koju je trgovina voljna platiti kada korisnik klikne na jedan od njenih proizvoda.

Aktivna licitacija - CPC licitacija koja postaje učinkovita i određuje podizanje odgovarajućeg iznosa s računa partnera na ShopMania. Kako bi licitacija bila aktivna, vrijednost licitacije mora biti veća ili jednaka minimalnoj licitaciji koju postavi ShopMania za svaku posebnu kategoriju proizvoda.

Partnersko sučelje - je dio na stranici koji je rezerviran za registraciju, upravljanje i licitiranje za oglase, a kojemu se može pristupiti pomoću specifičnog URL-a kojeg određuje ShopMania.

ShopMania kod - sekvenca teksta i/ili slike koja se postavlja na online trgovinu partnera, a koja sadrži poveznicu na stranicu te trgovine na ShopMania

URL (eng. Uniform Resource Locator) - posebni niz znakova koji sadrži referencu na internetski izvor i ukazuje na adresu dokumenata, mrežnih stranica, dijelova stranica itd. na internetu

IP - Internet protokol, metoda kojom se podaci šalju između bilo koja dva računala na internetu.

ShopMania algoritam (u daljnjem tekstu algoritam ili algoritam kupca) - složena metoda rutine računanja koja se koristi na ShopMania kako bi se grupirali proizvodi ili odredio način prikaza ponuda partnera u različitim dijelovima ShopMania stranice.

ShopMania sustav - sveukupnost elemenata, odjeljaka, funkcionalnosti, algoritama i sadržaja koji je uključen u ShopMania stranicu.

Vlasnička tehnologija - znači računalni programi i ShopMania softver, kao i sve usluge, metode, procedure, podaci, informacije, dizajni, zaštitni znakovi i sva druga vlasnička prava koje posjeduje ShopMania ili na koja polaže prava.

Registracija - zahtjev kojeg podnosi online trgovina za oglašavanje svojih proizvoda na ShopMania stvaranjem računa na ShopMania.

Rang trgovine - ocjena dana trgovini partnera unutar ShopMania sustava koja može varirati s vremenom i koja se automatski izračunava s obzirom na niz kriterija procjene koji uključuju, ali nisu ograničeni na: valjane detalje za kontakt postavljene vidljivo na online trgovinu partnera (adresa, broj telefona, e-mail adresa, podaci o tvrtki), funkcionalnost i izvedba online trgovine u različitim pretraživačima, vrijeme odaziva potrebno da se odgovori na zahtjeve klijenata, broj pritužbi i pozitivnih recenzija klijenata, popularnost među ShopMania posjetiteljima.

Widget - aplikacija ili komponenta softverskog sučelja koja omogućuje korisniku funkciju ili pristup usluzi.

Suradnik - stranica koja šalje posjetitelje na ShopMania ili izravno na trgovine partnera.

Krajnji korisnik - odnosi se na korisnika interneta.

Područje - cijeli svijet.


2. Podaci o Uvjetima korištenja

2.1 Sljedeći 'Uvjeti korištenja' su pravila i uvjeti pod kojima su Vam ShopMania stranica ('stranica') i usluge ('usluge') pruženi.

2.2 Pristupom stranici (pretragom, registracijom) ili korištenjem usluga prihvaćate i pristajete na obvezanost ovim Uvjetima korištenja pa ih, molimo Vas, povremeno pregledajte. Ako ne prihvaćate ove Uvjete korištenja, morate odmah prestati s korištenjem stranice i/ili usluga.


3. Promjene uvjetima korištenja

3.1 Stalno radimo poboljšanja na stranici i uslugama koje pružamo pa stoga zadržavamo pravo da napravimo nužne promjene u Uvjetima korištenja u bilo kojem trenutku, bez prethodnog obavještavanja pojedinaca koji pristupaju stranici ili koji koirste usluge (u daljnjem tekstu 'Vi' ili 'korisnici').
Sve promjene koje se odnose na naknade ili cijene stupit će na snagu 7 dana nakon što su objavljene na relevantnim dijelovima stranice. Sve druge promjene postaju valjane na dan objave na stranici. Pristupom ili korištenjem stranice i usluga, prihvaćate i pristajete na sve takve promjene. Ako ne pristajete na sve takve promjene, morate odmah prestati s korištenjem stranice i/ili usluga.


4. Opis usluge

4.1 ShopMania pruža partneru niz alata i funkcionalnosti s ciljem promoviranja proizvoda partnera na ShopMania stranici::

4.2 Oglas partnerove ponude u ShopMania katalogu, u skladu s dolje navedenim odredbama:

 1. Besplatni oglas partnerove ponude u ShopMania katalogu proizvoda isključivo u onim kategorijama, ako su one dostupne, koje omogućavaju besplatno oglašavanje, kao što je prikazano na https://partner.shopmania.hr/pricing.
 2. ShopMania zadržava pravo modifikacije popisa kategorija koje omogućavaju besplatno oglašavanje u bilo kojem trenutku, bez prethodne najave. MOdifikacije mogu uključiti privremeno ili trajno potpuno isključivanje besplatnoga oglašavanja za neke kategorije. Partner može pristupiti i konzultirati se sa stranicom https://partner.shopmania.hr/pricing u bilo kojem trenutku, s korisničkog računa.

  ShopMania zadržava pravo odobravanja registracije partnera u PCP modu samo za sve kategorije u ShopMania katalogu, čak iako su određene kategorije omogućile ili trenutno omogućavaju besplatno oglašavanje.

 3. CPC oglasi dozvoljavaju partneru da izravno upravlja pozicioniranjem proizvoda u oglasima pomoću promjene vrijednosti CPC licitacije za kategorije u kojima su proizvodi oglašeni ili za pojedine proizvode. Nakon kupovine paketa usluga, odgovarajući iznos bit će dodan na račun partnera na ShopMania. Vrijednost svakog klika prema van bit će naplaćena od dostupnog iznosa na računu partnera. Iznos koji će biti naplaćen za svaki klik izračunat je na osnovu CPC licitacije koju postavlja partner i, usporedno, licitacije drugih Premium partnera, u skladu s posebnim ShopMania algoritmom (naplaćeni iznos također će ovisiti o vrijednosti sljedeće licitacije ispod).
 4. Za kategorije koje uključuju proizvode trgovca, proizvodi Premium partnera mogli bi biti prikazani iznad proizvoda drugih ShopMania partnera unutar kategorije oglašavanja. Pozicioniranje proizvoda Premium partnera određeno je važnošću proizvoda za stranicu na kojoj su prikazani i CPC licitacije postavljene od strane partnera za tu kategoriju proizvoda ili za pojedinačni proizvod, na sljedeći način: ako je licitacija Premium partnera veća od licitacije drugog partnera, onda su proizvodi Premium partnera prikazani prije proizvoda partnera s nižom licitacijom, a unutar iste kategorije proizvoda. Za svaki klik kojega registriran na stranici za oglašavanje za proizvod trgovca koji pripada Premium partneru, krajnji korisnik će biti preusmjeren na odgovarajuću stranicu proizvoda na stranici Premium partnera.
 5. Pozicioniranje usporedivih proizvoda Premium partnera na stranici proizvoda na ShopMania određeno je pomoću CPC licitacije postavljene od strane Premium partnera za odgovarajuću kategoriju proizvoda ili za pojedinačni proizvod na sljedeći način: ponuda Premium partnera može biti navedena prije ponude drugog partnera čak iako je cijena Premium partnera za taj proizvod viša, sve dok je licitacija Premium partnera za taj proizvod viša od licitacije partnera koji nudi taj proizvod po nižoj cijeni.
 6. Kao posljedica aktivacije, deaktivacije oglasa ili kampanje, kao posljedica aktivacije, deaktivacije ili modifikacije CPC licitacije ili kao posljedica izravnog ili neizravnog utjecaja od strane promjena ili optimizacija ShopMania algoritama, modifikacije pozicioniranja oglasa za neke proizvodi, većinom proizvode trgovca, bit će reflektirana na ShopMania stranici unutar najviše 24 sata (obično unutar 1-3 sata). ShopMania će naplatiti vrijednost klikova prema van s računa Premium partnera na osnovu CPC licitacija koje se primjenjuju na pozicije na kojima se prikazuju proizvodi u trenutku klika prema van.
 7. Ako je oglas partnera suspendiran i naknadno ponovno aktiviran na osnovu nove kupnje paketa usluga, proizvodi partnera će se ponovno prikazati unutar najviše 24 sata na ShopMania stranici. Okvir od 24 sata računa se počevši od trenutka kad Premium partner ispravno postavi nužne CPC licitacije.
 8. ShopMania zadržava pravo odobravanja oglasa proizvoda partnera na više od jednog ShopMania portala samo u CPC modu.

4.3 Oglašavanje proizvoda Premium partnera u kategorijama koje dozvoljavaju samo CPC oglase, sve dok partner ima aktivne licitacije za ove kategorije.

4.4 ShopMania pruža partneru dodatnu marketinšku funkcionalnost koja uključuje, ali nije ograničena na, widget za stvaranje Facebook trgovine, widgete za oglase proizvoda na bazi danih izvora podataka.

4.5 Partner predstavlja, razumije i jamči da će koristiti usluge samo u skladu s ovim ugovorom, čija je politika privatnosti dostupna na https://partner.shopmania.hr/cp.privacy i s primjenjivim zakonima (koji uključuju ali nisu ograničeni na politike i zakone koji se odnose na spam, privatnost, opscenost, klevetu itd.). Kupac ovim putem pristaje osigura i ne drži ShopMania odgovornom za bilo kakvu štetu, gubitke, odgovornosti, nagodbe, naknade i troškove (uključujući one bez navedenih ograničenja i razumne naknade za odvjetnike) u svezi s bilo kojom potražnjom ili djelovanjem koje se javlja kao rezultat navodnog kršenja prethodnih ili drugih pravila javnog reda. Iako ShopMania nema nikakvu obvezu nadgledanja sadržaja kojeg partner pruža ili partnerove uporabe usluga, ShopMania može odlučiti to učiniti i može odstraniti bilo kakav sadržaj tog tipa ili zabraniti bilo kakvu uporabu usluga za koju vjeruje da je (ili je navodno) u kršenju prethodnih ili bilo kojih drugih pravila javnog reda..

4.6 Trenutni ugovor mijenja sve dogovore ili prethodne ugovore, izjave ili drugu komunikaciju putem/u vezi usluga između kupca i ShopMania, bez obzira bila ona usmena ili psimena. Trenutni ugovor ne poništava Vaše prethodne obveze za plaćanje dugovanja koja imate za prethodno pružene ShopMania usluge.


5. Uvjet ugovora

5.1 Ovaj ugovor stupa na snagu datumom prihvaćanja njegovih potpisnika ('Datum stupanja na snagu') i nastavit će bit na snazi ako i dok se ne ukine u skladu s odredbama ovog ugovora.

5.2 Svaka narudžbenica stupa na snagu kada ShopMania zaprimi Vaše plaćanje u skladu s naručenim uslugama i nastavit će bit na snazi dok: (a) relevantna narudžbenica ne bude ukinuta u skladu s odredbama ovog ugovora ili narudžbenice; ili (b) ovaj ugovor i sve narudžbenice ne budu ukinute u skladu s odredbama ovog ugovora.

5.3 Ako ne pošaljete novu narudžbu za usluge nakon isteka trenutne narudžbenice u skladu s njenim odredbama, ShopMania će sniziti/ograničiti Vaš pristup uslugama i Vaš oglas proizvoda može postati nedostupan krajnjim korisnicima. Morat ćete pristupiti svom korisničkom računu i poslati novu narudžbu za usluge.

5.4 Ovaj ugovor je valjan na neodređeno vrijeme. Ugovor ističe kada prestane koristiti usluge, otkazom Vašeg računa ili ako ShopMania suspendira Vaš pristup uslugama kao posljedicu kršenja bilo koje odredbe ovog ugovora.

5.5 Usluge koje su Vam naplaćene mogu Vam se prestati pružati čim istekne paket koji ste kupili, u skladu s odgovarajućom narudžbenicom.


6. Plaćanje

6.1 Partner pristaje platiti unaprijed sve potrebno za ShopMania paket usluga koji je odabran preko narudžbenice, a koja je dostupna na https://partner.shopmania.hr/plan_select i stupa na snagu u trenutku slanja narudžbe, uključujući bilo kakav primjenjivi porez. Iznos naplate usluga ShopMania može promijeniti s vremena na vrijeme, bez prethodne najave.

6.2 Uplata partnera stranici trebala bi se smatrati valjano napravljenom kada ju ShopMania zaprimi i samo nakon što imate pristup naručenim uslugama.

6.3 U slučaju neuspjeha plaćanja primjenjivih naknada i/ili dugovanja na datum njihovog dospijeća, ShopMania može ograničiti, privremeno suspendirati ili ukinuti Vaš račun, oglas i pristup uslugama.

6.4 ShopMania će izdati fakturu unutar 5 radnih dana nakon što je plaćanje zaprimljeno. Parnter može preuzeti fakturu sa svojeg korisničkog računa.


7. Izvor podataka i oglašavanje proizvoda

7.1 Partner mora stalno ažurirati podatke koji su sadržani u izvoru podataka i uključuju, ali nisu ograničeni na, cijene proizvoda.

7.2 Partner mora uključiti u izvor podataka samo ponude koje se trenutno prikazuju na njegovoj stranici i koje su trenutno dostupne za kupnju. Cijene proizvod uključene u izvor podataka moraju odgovarati cijenama prikazanima na trgovini partnera i ne smiju uključivati bilo kakve popuste, posebne ponude ili promocije koje se primjenjuju samo na specifične grupe klijenata.

7.3 Izvor podataka kojeg pruža partner mora biti u suglasnosti sa ShopMania specifikacijama u vezi forme i sadržaja izvora podataka. ShopMania zadržava pravo odbijanja izvora podataka koji se ne slažu sa ShopMania odredbama za izvor podataka.

7.4 ShopMania zadržava pravo da ne oglašava proizvode partnera, ako se isti ne mogu spariti s trenutnim sustavom ShopMania kategorija ili ako isti navodno mogu utjecati na funkcionalnost ShopMania algoritama.

7.5 ShopMania nema obavezu mijenjanja svojeg sustava kategorija na zahtjev partnera.

7.6 Partner priznaje da je odgovoran za sav sadržaj trgovca stavljen u izvor podataka.

7.7 Slanjem izvora podataka na ShopMania, partner pristaje i jamči da:

 1. je vlasnik materijala priloženih unutar sadržaja trgovca ili da ima pristanak ili dozvolu za korištenje istih na bilo koji način, uključujući njihovu reprodukciju i distribuciju na ShopMania stranici ili drugim kanalima;
 2. ima pristanak ili dozvolu svake osobe koja se može vizualno ili glasovno identificirati u sadržaju trgovca poslanom na ShopMania za korištenje, reprodukciju i distribuciju njihovih slika i/ili glasa na ShopMania stranici ili drugim kanalima, u skladu s odredbama ovog ugovora.

7.8 Što se tiče sadržaja trgovca i izvora podataka poslanog na ShopMania, partner pristaje na sljedeće odredbe, a u protivnom ShopMania zadržava pravo odbijanja ili suspenzije oglasa partnerovih proizvoda dok se ne uklone sve nepravilnosti s partnerove strane:

 1. Partner ne smije poslati sadržaj trgovca koji krši bilo kakve patente, zaštitne znakove, poslovne tajne, autorska prava ili bilo koja druga vlasnička prava bilo koje stranke, osim ako nema pristanak vlasnika da vrši takve akcije.;
 2. Partner must not provide any Merchant Content that might harm ShopMania or other third parties;
 3. Partner ne smije pružiti bilo koji sadržaj trgovca koji je lažan, netočan, nelegalan, štetan, uvredljiv, maltretirajući, vulgaran, koji narušava privatnost ili vrijeđa ili zastrašuje pojedince ili grupe pojedinaca s obzirom na spol, dob, rasu, etnicitet, religiju, spolnu orijentaciju ili invalidnosti;
 4. Partner ne smije poslati bilo kakav sadržaj trgovca koji promovira ilegalne aktivnosti;
 5. Partner ne smije koristiti identitet druge stvarne osobe u komunikaciji sa stranicom ili uslugama.

7.9. U skladu s vrstom proizvoda koje nudi partner koji šalje zahtjev za registraciju na ShopMania, oglas partnerovih proizvoda mogao bi biti potpuno besplatan ili bi mogao zahtijevati kupnju paketa usluga. ShopMania ne jamči oglas proizvoda unutar određene kategorije osim ako se partner ne registrira i bude odobren, ispuni zahtjeve oglasa navedene u ovom ugovoru, ima dostatno stanje na ShopMania računu i ima aktivne licitacije postavljene za određene kategorije ili proizvode.

7.10 Ako se partner smatra kvalificiranim za besplatan oglas, bit će mu dozvoljeno najviše 5 000 oglašenih proizvoda na ShopMania stranici. Ako izvor podataka partnera sadrži više od 5 000 proizvoda, predmeti koji će biti oglašeni će se nasumično odabrati. Partner mora ograničiti broj proizvoda sadržan u izvoru podataka.

7.11 ShopMania će oglasiti partnerove proizvode na ShopMania stranici unutar 5 radnih dana od potvrde da izvor podataka kojega je partner poslao ispunjava ShopMania zahtjeve.

7.12 Partner mora odabrati jednu od mogućnosti praćenja prometa dostupnih na korisničkom računu i mora se pobrinuti da su svi potrebni uvjeti ispunjeni kako bi praćenje prometa preko odabranih metoda pravilno funkcioniralo. ShopMania nema odgovornosti za netočnost podataka u vezi s prometom kojeg partner primi.

7.13 Partner mora jasno navesti, na vrlo vidljivom i direktno dostupnom području na stranici, uključuju li navedene cijene primjenjive poreze.

7.14 Partner mora deklarirati primjenjive troškove pošiljke za svaki od proizvoda time što uključi troškove slanja u datoteku izvora proizvoda ili postavljanjem istih na sučelje trgovca na ShopMania. Troškovi slanja koje navodi partner moraju biti jednaki onima koji su prikazani na partnerovoj stranici.


8. Pristup stranici i uslugama

8.1 ShopMania zadržava pravo odbijanja zahtjeva za regitracijom i suspendiranja oglasa partnera u bilo kojem trenutku ako sljedeći uvjeti nisu ispunjeni:

 1. Partner koji podnese zahtjev za registracijom i oglašavanjem proizvoda na ShopMania mora koristiti isti jezik na svojoj stranici kao i na ShopMania portalu gdje podnosi zahtjev. Partner mora biti u mogućnosti dostaviti proizvode u zemlju koja je navedena na dotičnom ShopMania portalu.
 2. Stranica partnera mora sadržavati potpune kontaktne podatke koji uključuju, ali nisu ograničeni na: ime tvrtke, valjani broj telefona, valjana e-mail adresa, registracijski broj tvrtke, adresa sjedišta ili centra ispunjavanja narudžbi i sve druge podatke koji su potrebni prema primjenjivom zakonu.
 3. Partnerova stranica mora sadržavati, u savršeno funkcionalnom stanju, svu potrebnu funkcionalnost koja može klasificirati stranicu kao online trgovinu: katalog proizvoda, stvaranje korisničkog računa i prijavu s jedinstvenim korisničkim imenom i lozinkom, virtualnu košaricu za kupovinu, mogućnost brisanja proizvoda iz košarice za kupovinu, potvrdu narudžbe, slanje narudžbe itd..
 4. Partnerova stranica mora koristiti domenu ili pod-domenu koja je u posjedu istog ili koju isti iznajmljuje. Partner mora biti u mogućnosti, po potrebi, pružiti dokaz da se domena ili pod-dome legalno iznajmljuje.
 5. Partner ne smije posjedovati drugi račun i/ili oglas u ShopMania sustavu.
 6. Partneru je dozvoljeno oglašavati proizvode na 2 ili više ShopMania portala samo u CPC modu.
 7. Zahtjev za registracijom na ShopMania mora podnijeti samo odobrena osoba tj. zaposlenik tvrtke koja posjeduje ili vodi online trgovinu ili treća strana koju unajmi partner.
 8. ShopMania će suspendirati partnerov pristup ShopMania računu ako se sumnja da su registraciju i/ili upravljanje ShopMania računom vodile neovlaštene osobe.
 9. Preporuča se da partner također deklarira dostupnost proizvoda poslanih na ShopMania uključenjem ovih informacija u datoteku izvora podataka ili postavljanjem istih u korisničkom sučelju na ShopMania. Podaci o dostupnosti proizvoda koje daje trgovac moraju se u potpunosti poklapati s podacima prikazanim na stranici trgovca.
 10. Partner može uključiti najviše 5 000 proizvoda u izvor podataka, s iznimnkom Premium partnera. Premium partneri mogu uključiti do 50 tisuća proizvoda u izvor podataka.
 11. Partner mora dodati ShopMania kod na svoju stranicu unutar 3 dana od primitka ShopMania obavijesti, osim ako nije Premium partner.
 12. Partner mora prikazivati ShopMania kod tijekom cjelokupnog perioda oglašavanja, osim ako nije Premium partner.
 13. Ako partner više nije Premium, mora prikazati kod na svojoj stranici.
 14. Partner mora riješiti sve probleme na koje mu ShopMania ukaže u odnosu na izvor podataka, unutar 5 dana od datuma obavještavanja.
 15. Partner mora ispraviti sve probleme s funkcionalnosti na koje mu ukaže ShopMania u odnosu na njegovu stranicu unutar 15 dana od datuma obavještavanja.
 16. Partner ne smije koristiti pod-domene ili domene koje krše bilo kakve patente, zaštitne znakove, trgovačke tajne, autorska prava ili neka druga vlasnička prava bilo koje stranke, osim ako partner nema pristanak da ih koristi na taj način. Partner ne smije koristiti imena pod-domena ili domena koja su neistinita, netočna, ilegalna, štetna, uvredljiva, maltretirajuća, vulgarna, koja narušavaju privatnost ili koja vrijeđaju ili zastrašuju pojedince ili grupe pojedinaca u odnosu na spol, dob, rasu, etnicitet, religiju, spolnu orijentaciju ili invalidnosti. Partner priznaje da je osobno odgovoran za sva takva djela.
 17. Registracija i oglašavanje proizvoda na ShopMania dozvoljeni su samo za registrirane tvrtke i ako je partnerova stranica u vlasništvu i njome upravlja registrirana tvrtka. Usluge nisu namijenjene korištenju pojedinaca.
 18. ShopMania zadržava pravo odbijanja zahtjeva za registracijom online trgovine na ShopMania stranici ako je internetska domena u vlasništvu dotične online trgovine registrirana manje od 6 mjeseci.
 19. ShopMania zadržava pravo odbijanja zahtjeva za registracijom online trgovine na ShopMania stranici ako internetsko sučelje online trgovine ne slijedi standardne i savjete za najbolju praksu koji se tiču kvalitete dizajna, iskoristivosti ili bilo kojeg drugog faktora koji utječe na iskustvo posjetitelja online trgovini koja je u pitanju.
 20. Registraciju online trgovine može izvršiti samo ovlašteno osoblje trgovine ili, uz pristanak trgovine, ovlaštena stranka.

8.2 Ako partner ne uspije zadovoljiti uvjete određene člankom 8.1., ShopMania može privremeno suspendirati račun/račune partnera na ShopMania i/ili bilo koji oglas partnera u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave.

8.3 Konačno otkazivanje partnerovog računa na ShopMania vodi ukidanju ovog ugovora. Partner nema pravo na bilo kakav povrat novca i nema pravo potraživanja i/ili naknada.

8.4 ShopMania može, svojim ekskluzivnim pravom, djelomično ili potpuno suspendirati usluge zbog tvrdnje zaprimljene od treće strane u odnosu na (i) sadržaj trgovca ili (ii) proizvode ili usluge koje partner nudi ili prodaje ili je ponudio na prodaju. Partner izričito pristaje da takva suspenzija njemu ne daje pravo bilo kakvog potraživanja od ShopMania, čak iako je tvrdnja treće strane neistinita.

8.5 ShopMania zadržava pravo suspendiranja pristupa bilo kojem partnerskom računu u bilo kojem trenutku u slučaju sumnji u vezi autentičnosti i preciznosti podataka prenesenih preko stranice ili usluga.

8.6 ShopMania zadržava pravo suspendiranja pristupa bilo kojem partnerskom računu u bilo kojem trenutku koje je rezultat negativnih recenzija ili pritužbi zaprimljenih na ShopMania, a poslanih od treće strane, u odnosu na poslovne prakse trgovca.

8.7 Cijene prikazane na stranici partnera moraju biti izražene u HRK ili partnerova stranica mora uključivati mogućnost automatske konverzije cijena u HRK.

8.8 Preporuča se da cijene sadržane u datoteci izvora podataka partnera budu izražene u HRK kako bi se izbjegle buduće nepreciznosti zbog automatske konverzije u HRK.

8.9 Partner mora jasno navesti, na iznimno vidljivom mjestu i izravno dostupnom području svoje stranice, ako cijene koje su prikazane ne uključuju sve primjenjive poreze.

8.10 ShopMania zadržava pravo suspendiranja pristupa partnera uslugama u slučaju sumnji koje uključuju, ali nisu ograničenje na, cijene koje trgovac nudi, autentičnost i valjanost podataka o proizvodu itd.

8.11 Poveznice na druge stranice ili resurse može pružiti ShopMania ili treće strane. Budući da kontrola nad takvim stranicama i resursima nije moguća, korištenjem stranice i usluga priznajete i pristajete na to da mi nismo odgovorni za dostupnost takvih vanjskih stranica ili resursa i da ne odobravamo i nismo odgovorni ili nas se takvima može smatrati za bilo kakav sadržaj, oglašavanje, proizvode, podatke o proizvodima ili bilo kakav drugi materijal koji je dostupan na ili kroz takve stranice. Nadalje, priznajete i pristajete na to da bilo kakva šteta ili gubitak uzrokovan ili navodno uzrokovan uporabom takvih vanjskih resursa neće biti odgovornost ShopMania ili bilo koje njene treće strane.

8.12 Pristajete na to da nećete koristiti bilo kakva automatizirana sredstva, uključujući, bez ograničenja, agente, robote, skripte ili paukove, za pristup na Vaš račun na ShopMania ili za nadgledanje ili kopiranje ShopMania internetske stranice ili sadržaja unutar iste, izuzev onih automatiziranih sredstava koje je izričito odobrila ShopMania, ako takvi postoje, ili koje je unaprijed i napismeno odobrila ShopMania (primjerice, ShopMania odobrila je alate i usluge treće strane. Pristajete da nećete koristiti bilo koji uređaj, softver ili rutinu kako bi smetali ili pokušali smetati prikladnom radu ShopMania internetske stranice. Bez ograničenja na prethodno rečeno, nadalje pristajete da nećete poduzeti bilo kakvu radnju koja nameće nerazuman ili neproporcionalno velik teret na ShopMania infrastrukturu (određeno od strane ShopMania, s njenom isključivom diskrecijom).

8.13 Obavijesti (uključujući obavijesti o promjenama ili ukidanju ovog ugovora od strane ShopMania) mogu biti poslane putem e-maila od strane ShopMania ili objavljene na prikladnom dijelu ShopMania stranice. Vaša je odgovornost pobrinuti se da su Vaša e-mail adresa i bilo kakvi drugi kontakt podaci koje pošaljete na ShopMania ažurni i ispravni


9. Politike u vezi ShopMania widgeta

9.1 Partneri koji stvaraju i čine ShopMania widget dostupnim za javnost moraju poštovati sljedeće politike. Ako partner ne uspije ispuniti njima propisane zahtjeve, ShopMania zadržava pravo suspendiranja partnerovog ShopMania računa i/ili onemogući partnerove widgete u bilo kojem trenutku.

9.2 Zbog toga što ShopMania može promijeniti svoje politike u bilo kojem trenutku, partner mora povremeno provjeravati ovu stranicu za ažuriranja. Partnerova je odgovornost biti upućen u najnovije politike koje su ovdje objavljene i pridržavati ih se.

9.3 Partner ne smije postaviti ShopMania widgete na stranice koje prikazuju sadržaj koji krši sljedeće odredbe o sadržaju.

9.4 Stranice na kojima su ShopMania widgeti dostupni za javnost ne smiju uključivati ili imati poveznicu na:

 1. Pornografiju, sadržaj za odrasle ili zrele osobe
 2. Nasilni sadržaj
 3. Sadržaj povezan s rasnom netolerancijom ili zagovaranjem protiv bilo kojeg pojedinca, grupe ili organizacije
 4. Pretjerano prostačenje
 5. Sadržaj za hakiranje ili nelegalno otvaranje
 6. Kockanje ili sadržaje vezane za kasino
 7. Nedopuštene lijekove i pribore za lijekove
 8. Prodaju piva ili žestokih pića
 9. Prodaju duhana ili duhanskih proizvoda
 10. Prodaju lijekova na recept
 11. Prodaju oružja ili streljiva (npr. vatrenog oružja, komponenti za vatreno oružje, noževa za borbu, omamljivača)
 12. Prodaju proizvoda koji su replike ili imitacije dizajnerskih ili drugih dobara
 13. Prodaju ili distribucije materijala za kolegije ili studentskih eseja
 14. Sadržaj koji se tiče programa koji kompenziraju korisnicima klikove na oglase ili ponude, pretraživanje, surfanje po stranicama ili čitanje e-mail poruka
 15. Bilo kakav drugi sadržaj koji je ilegalan, promovira ilegalnu aktivnost ili krši prava drugih
 16. Ilegalna preuzimanja, torrent datoteke, pretraživače za torrent datoteke

9.5 Stranice gdje su ShopMania widgeti dostupni javnosti moraju se držati općeprihvaćenih i poštovanih vodilja za kvalitetu internetskih stranica koje uključuju, ali nisu ograničene na: :

 1. Stranice ne smiju koristiti 'cloaking' ili podla preusmjeravanja;
 2. Stranice ne smiju uključivati dijelove s zloćudnim ponašanjem, kao što je 'phishing' ili instaliranje virusa, trojanaca ili drugih zloćudnih programa;
 3. Stranice ne smiju mijenjati korisničke postavke, preusmjeravati korisnike na neželjene stranice, pokretati preuzimanja, uključiti zloćudne programe ili skočne prozore koji smetaju pregledavanju stranice.

10. Korisnički komentari

10.1 ShopMania odobrava i prikazuje na svojoj stranici samo one korisničke komentare koji en sadrže only approves and displays on the Website user comments that do not contain razuzdani tekst, koji se ne objavljuju opetovano od strane istih korisnika i koji su u skladu s nizom normi koje se tiču forme i sadržaja, a koje su određene na ShopMania internetskoj stranici.

10.2 Ako ShopMania zaprimi zahtjeve u vezi povlačenja negativnih komentara sa stranice, ShopMania će potvrditi zahtjev tako što kontaktira sve uključene stranke.


11. ShopMania obaveze

11.1 ShopMania će prikazati sadržaj trgovca uključen u izvor podataka na ShopMania stranici sve dok se partner pridržava svih uvjeta ovog ugovora. Poklapanje podataka između partnerovog izvora podataka i ShopMania sustava kategorija izvest će se na bazi mogućnosti dostupnih u ShopMania sustavu. Zahtjevi partnera u vezi dodavanja novih mogućnost u sustav kategorija bit će analizirani. Međutim, ShopMania nema nikakvu obavezu dodavanja novih mogućnosti sustavu kategorija.

11.2 ShopMania pruža partneru sučelje za upravljanje izvorom podataka, kontroliranje licitacija i drugih podataka, kao i pregledavanje statistika za klikove prema van i dojmova za partnerove proizvode.

11.3 ShopMania će stvoriti sve tehničke uvjete kako bi se omogućila dobra zaštita protiv prevare i ograničio broj klikova prema van s iste IP adrese, ali isti se ne jamče.

11.4 ShopMania će uložiti sav razuman trud kako bi pružila neometanu uslugu, uz minimalnu količinu prekida, izuzev zakazanih održavanja i padova koji se događaju izvan sfere utjecaja ugovornih stranki (viša sila, krivica treće strane, neuspjeh u komunikacijskim mrežama i putevima drugih operatora ili pad koji je u sferi rizika drugih mrežnih operatora itd.).


12. Partnerove obaveze

12.1 Partner omogućava to da ShopMania ima potpun pristup svim podacima, informacijama i dokumentima nužnim za zadovoljavanje obaveza određenih ovim ugovorom.

12.2 Ako ShopMania obavijesti partnera o netočnostima prisutnima u njegovom izvoru podataka, partner mora poduzeti sve mjere kako bi ispravio netočnosti unutar 5 radnih dana od datuma primitka obavijesti. U suprotnom, ShopMania zadržava pravo suspendiranja partnerovog oglasa i partner nema pravo na potraživanja bilo kakvih povrata, zahtjeva ili odšteta.

12.3 Ako partner ne uspije platiti primjenjive naknade ili dugovanja koja pristignu, ShopMania može privremeno ili trajno suspendirati ili ukinuti njihov račun i pristup uslugama.

12.4 Partner mora eliminirati ShopMania kod sa svoje stranice čim je prije moguće nakon što je trenutni ugovor raskinut ili partnerov oglas suspendiran. Neuspjeh zadovoljavanja ovih uvjeta bit će smatran neovlaštenom uporabom zaštitnih znakova.

12.5 U svrhu promoviranja ShopMania i njihove uporabe sadržaja trgovca, partner ovim putem licencira ShopMania i njene suradnike na ne-ekskluzivno, opetovano, neopozivo pravo i licencu bez naknada kako bi (i) organizirala, reproducirala, prikazivala i drugim putem koristila sadržaj trgovca kao i adaptirala i prevodila verzije sadržaja trgovca (sama ili u kombinaciji s drugim poveznicama i radovima) bilo putem interneta, mreža za žičnu ili bežičnu komunikaciju, usporedno ili u nizu i u lokacijama i na mjestima po svom izboru, te kako bi prenosila takav sadržaj, posebice na internetu, po zahtjevu, putem e-mail sustava, tekstualnih poruka i drugih kanala ili medija, ako i duplicirala sadržaj u gore navedene svrhe; (ii) reproducirala, prenosila, javno prikazivala i/ili distribuirala sadržaj trgovca, kao i prilagođavala i prevodila verzije sadržaja trgovca putem bilo kojeg medija; (iii) razvijala i upravljala poveznicama koje omogućuju krajnjim korisnicima pristup stranici trgovca; (iv) koristila, reproducirala, organizirala i javno objavljivala zaštitne znakove trgovca, logoe, slogane, trgovačka imena i uslužne oznake u vezi s tim; (v) uređivala, prilagođavala, skratila ili prevela bilo koji jezik sadržaja trgovca, dodala novi ili promijenjeni sadržaj ili radove i omogućila pristup uređenom sadržaju trećim stranama; (vi) katalogizirala i arhivirala sadržaj trgovca u cijelosti ili djelomično, u bilo kojem tehničkom obliku i prenijela ga u elektronske baze podataka i/Ili mreže podataka i omogućila pristup istima trećim stranama; (vii) iskoristila oglašavanje u offline i online medijima, posebice kako bi omogućila pristup sadržaju trgovca trećim stranama i kako bi ga kombinirala sa sadržajem trećih strana i ugradila u tiskane oglase, brošure, filmove i slike za reklamu koje distribuira ShopMania ili bilo koja autorizirana treća strana; i (viii) ako trgovac ovlasti ShopMania, kako bi automatski proizvela popise proizvoda ili, ako sadržaj trgovca sadrži URL slike, kako bi odmah iskoristila stranicu trgovca pomoću mrežnih 'crawlera'.
ShopMania će imati pravo dodjeljivanja ili dijeljena licence svih gore navedenih prava, po potrebi, kako bi pružala usluge, promovirala ShopMania stranicu i omogućila ShopMania aktivnosti.
Ništa u ovom ugovoru neće ograničavati ShopMania pravo uporabe podataka i informacija (uključujući sadržaj trgovca) koji je u javnoj domeni.


13. Povrati novca

13.1 Sve naknade koje se plaćaju pod odredbama ovog ugovora nisu povratne, osim ako to nije posebno naznačeno u ovom dokumentu. ShopMania može dati povrat novca unutar prvih 15 dana nakon prve kupovine korisnika. Ovo jamstvo primjenjuje se samo na prvu narudžbu usluge na ShopMania. Iznos koji će biti vraćen partneru jest iznos koji je partner platio, bez bilo kakvih popusta ili bonusa, od kojeg će biti oduzeta vrijednost klikova prema van.

Ako partner odobrava povrat vrijednosti dostupnog iznosa na partnerovom ShopMania računu unutar 90 dana otkad je ShopMania primila plaćanje, ShopMania može vratiti iznos koji je partner platio bez popusta ili bonusa, a od kojega će se oduzeti vrijednost klikova prema van. ShopMania može, također, primijeniti bilo kakvu opcionalnu naknadu od najviše 10% (deset posto).

ShopMania zadržava pravo promjene mjesečne naknade za održavanje u vrijednosti od 10 HRK, a koja će se oduzeti od dostupnih sredstava na računu Premium partnera ako Premium partner u vremenskom okviru od 6 uzastopnih mjeseci više nema oglašenih proizvoda ili ne primi niti jedan klik u CPC modu ili ne kupi paket usluga koji se sastoji od određene količine sredstava koja se dodaju partnerovom računu na ShopMania.

13.2 Ako je ugovor raskinut kao posljedica partnerovog neuspjeha zadovoljavanja uvjeta ugovora, partner nema pravo tražiti potpun ili djelomičan povrat novca, potraživanja ili naknade.


14. Dostupnost usluge

14.1 ShopMania zadržava pravo promjene strukture i sučelja bilo kojeg dijela ShopMania stranice u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave i suspendiranja pristupa uslugama privremeno ili trajno, djelomično ili u cjelini. ShopMania će ispuniti svoje obaveze prema partneru do datuma isteka plana usluge kojega je partner platio unaprijed.


15. Odricanje jamstva

15.1 Partner koristi usluge na svoj vlastiti rizik. Osim slučaja u kojem je izričito navedeno u ovom ugovoru ili potrebno prema primjenjivom zakonu, ShopMania ne jamči da će usluge biti neprekinute ili bez grešaka, niti jamči rezultate koji mogu proizaći iz uporabe usluga. Usluge se pružaju 'onakve kakve jesu' i ShopMania se ograđuje od svih jamstava, izraženih ili impliciranih, koja uključuju, ali nisu ograničena na, implicirana jamstva prodaje i pogodnosti za posebnu svrhu i bez kršenja.

15.2 ShopMania se izričito ograđuje bilo kakvog jamstva u vezi ranga, lokacije ili istaknutosti sadržaja trgovca bilo gdje na ShopMania stranici. ShopMania zadržava pravo određivanja hoće li se i gdje sadržaj trgovca prikazati u odgovoru na bilo koju danu pretragu i ShopMania ne jamči bilo kakvo specifično postavljanje na ShopMania stranici. ShopMania zadržava pravo odstranjivanja sadržaja trgovca u bilo kojem trenutku, zbog razumnih razloga temeljenih na bilo kakvoj povredi ovog ugovora ili prava bilo koje treće strane.


16. Pravne obaveze i ograničenja odgovornosti

16.1 Bilo koja stavka u vezi ili koja proizlazi iz uporabe stranice, uključujući bilo kakvu povredu ili navodnu/sumnjičenu povredu ovih Uvjeta korištenja, ili Vašu povredu bilo kojeg zakona ili prava bilo koje treće strane može dovesti do potražnje treće strane i/ili naknada prema nama i našim partnerima i zaposlenicima, a koju ćete u potpunosti preuzeti, pokriti i nadoknaditi Vi.

16.2 Bilo kakva odgovornost za štetu računalnom sustavu kupca ili gubitku podataka uzrokovanom uporabom stranice neće biti pod ShopMania’s odgovornosti. Bez obzira na okolnosti ShopMania ne jamči integritet datoteka koje možete preuzeti ili da one ne sadržavaju viruse, zaraze ili bilo koju vrstu prijetnje.

16.3 Ni u kojem slučaju ShopMania ne bi trebala i ne može biti smatrana odgovornom, bilo ugovorno , deliktom (uključujući nemar, strogu odgovornost ili što drugo) za bilo kakvu neizravnu, kaznenu, posebnu, iznimnu, slučajnu ili posljedičnu štetu (koja uključuje, ali nije ograničena na, izgubljenu ušteđevinu, izgubljenu dobit, izgubljen ugled, gubitak ili kvar podataka ili poslovni prekid), čak i ako je unaprijed obaviještena o takvoj mogućnosti.

16.4 ShopMania ne bi trebala i ne može biti smatrana odgovornom za gubitak podataka koji rezultira iz Vaših izravnih ili neizravnih djelovanja.

16.5 ShopMania neće biti smatrana odgovornom za sadržaj kojeg vi pružate. U ovom slučaju, do toga da ako ShopMania bude imala potraživanja od klijenata ili trećih strana, ShopMania odmah prenosi odgovornost za iste na partnera, a partner pristaje odmah prihvatiti prijenos odgovornosti.

16.6 ShopMania ne čini bilo kakve navode u vezi uporabe ili rezultata dobivenih sa ShopMania stranice. ShopMania ne jamči ili garantira da će bilo koji krajnji korisnik kupiti proizvode ili usluge od trgovca.


17. Obeštećenje

17.1 Pristajete na obranu, obeštećenje i smatranje bezopasnom ShopMania i svih njenih službenima, direktora, vlasnika, agenata, zaposlenika, savjetnika i konzultanata od bilo kakvih potraživanja, djelovanja, zahtjeva, odgovornosti, reparacija (uključujući pravne i profesionalne naknade) koje ustanovi bilo koja treća strana a koje proizlaze iz Vaše uporabe usluga, Vašeg ponašanja, sadržaja, komunikacija, navodnog kršenja prava intelektualnog vlasništva treće strane ili prava privatnosti ili kršenja ovog ugovora.


18. Ograničenja pravnih lijekova

18.1 Pristajete na to da ako ShopMania prekrši ovaj ugovor, Vaš jedini i isključivi pravni lijek bude ukidanje ovog ugovora i Vaše veze sa ShopMania. Ovo se primjenjuje bez obzira na to uspije li pravni lijek u svojoj svrsi ili ne.


19. Druge odredbe

19.1 Obje strane pristaju na poslovanje pod striktnom povjerljivošću svih podataka, informacija i dokumenata kojih postanu svjesni na bazi međusobne suradnje i koji su podložni tajnosti. Prosljeđivanje takvih informacija ili njihove uporabe trećim stranama zahtjeva prethodni pristanak druge stranke ovog ugovora. Ugovorne stranke će, također, nametnuti obavezu tajnosti koju su poduzeli na sve one kojima se povjeravaju informacije ili usluge koje proizlaze iz ovog ugovora. Ova zabrana neće se primjenjivati za objave koje se čine isključivo za unutarnju distribuciju ili obavijesti strankama na bazi zakona ili ugovora za održavanje šutnje o takvim stvarima. Iznimke odredbama ove stavke uključuju: spominjanje ugovornih stranaka i davanje općih opisa o predmetu ugovora u objavama za medije, ponude ili druge marketinške dokumente koji pripadaju strankama ovog ugovora. Bez obzira na ukidanje ovog ugovora iz bilo kojeg razloga, obaveze u skladu s ovom stavkom nastavit će postojati 12 (dvanaest) mjeseci čak i nakon ukidanja ugovora.

19.2 ShopMania može zadužiti treće strane za pružanje usluga koje je dužna pružiti.

19.3 Nijedna agencija, partnerstvo, skupni pothvat ili zaposlenje nije stvoreno kao rezultat ovog ugovora i Vi nemate nikakav autoritet da vežete ShopMania na bilo koji način i u bilo kojem smislu.

19.4 U slučaju da su odredbe ovog ugovora u cijelosti ili djelomično nevažeće, to neće utjecati na važenje ostatka ugovora. Stranke kreću u zamjenu nevažećih odredbi važećima na način da ekonomski cilj ovog ugovora bude postignuti što je potpunije moguće. Ovo se primjenjuje u slučaju da dođe do neželjene rupe u odredbama ili do odredbi koje nije moguće sprovesti u djelo.

19.5 Sve pravne veze koje istječu iz ove ugovorne veze bit će pdvrgnute primjenjivim zakonima.

19.6 Jedino mjesto nadležnosti za sve rasprave koje proizlaze u vezi s ovim ugovorim bit će odgovarajući glavni ShopMania ured ili, u slučaju da ShopMania tako odluči, Vaše poslovno mjesto.

19.7 Ovaj ugovor je izvršen na engleskom jeziku i bit će obvezujući i kontrolni jezik za sve stavke u vezi značenja i interpretacije ovog ugovora.


20.Podaci o zaštitnom znaku

20.1 "ShopMania" i ShopMania logo su zaštitni znakovi Shopmania d.o.o.. Pristajete na to da nećete prikazati ili koristiti na bilo koji način ShopMania zaštitni znak ili bilo kakav povezani sadržaj bez prethodnog dopuštenja od strane Shopmania d.o.o..


21. Prava vlasništva

Partner razumije i pristaje na to da je ShopMania isključivi vlasnik tehnologije koja uključuje, bez ograničenja, bilo koji zaštitni znak, intelektualno vlasništvo ili vlasnička prava ovdje spomenuta. ShopMania ne omogućava trgovcu bilo kakvo pravo ili licencu za vlasničku tehnologiju. Partner prihvaća da ShopMania je i bit će isključivi vlasnik svih prava, titule i kamata u vezi svih informacija, podataka, kompilacija i procesa koji rezultiraju iz rada ShopMania na ShopMania stranici. ShopMania ne omogućuje partneru bilo kakvo pravo ili licencu, izričitu ili impliciranu, za vlasničku tehnologiju i ne omogućuje partneru pravo uporabe vlasničke tehnologije bez njenog pisanog pristanka.

© 2019 ShopMania