Često postavljana pitanjaOsnoveČlanak

Moji proizvodi ne odgovaraju nijednoj kategoriji na ShopMania. Mogu li ih ipak oglašavati?

Ne možemo Vam garantirati da će biti oglašeni, ali bolje je ako pokušate. Svakako nemate što izgubiti ako registrirate svoju trgovinu na ShopMania sustavu, a možete puno dobiti!

Morate uzeti u obzir da određene kategorije nisu prikazane zato što nema proizvoda te vrste. U slučaju da kategorije ne postoje, možemo ih dodati ako smatrate da za njih postoji interes.

U najgorem ćemo Vas slučaju obavijestiti da oglas Vašeg proizvoda nije moguć i da ćemo nastaviti oglašavati Vaše proizvode kada budemo imali nove kategorije ili kad pronađemo alternativno rješenje.

Navedeno u: Osnove, Problemi registracije